Wat is mediation?

Er speelt onenigheid. Een beginnend, of al wat verder ontwikkeld, conflict. Waarbij jullie beiden een verschillend idee hebben hoe dit conflict op te lossen. Iets wat jullie allebei wel willen: de kwestie oplossen. Conflicten zorgen immers voor spanningen, stress en allerlei negatieve emoties. Deze situaties geven zorgen en kosten energie. In een conflict neem je eerder positie in en speelt met grote regelmaat  dat er iets te verliezen wat er werkelijk toe doet.

Hoe conflicten ons denken beïnvloeden

Op het moment dat wij gespannen en emotioneel zijn werkt ons brein minder flexibel, we blokkeren als het ware. Dit is een onbewust proces waar iedereen mee te maken krijgt op het moment dat je in een conflictsituatie zit. Het wordt steeds lastiger om met een open mind te luisteren naar de ander en tot elkaar te komen. We stellen verkeerde vragen, doen aannames, kortom we vervallen ongemerkt in gedrag dat het juist erger maakt. Het wordt dan steeds lastiger om met elkaar in gesprek te gaan. Het is dus niet vreemd, sterker nog het is compleet normaal, dat wij soms niet in staat zijn onze conflicten op te lossen. Zeker niet wanneer dit conflict binnen een relatie speelt die ertoe doet, of in ieder geval heeft gedaan. Misschien speelt er een wederzijdse afhankelijkheid en heb je elkaar nodig in de toekomst en dus ook om samen tot een oplossing te komen. 

Wanneer pogingen om tot een verbetering, een toenadering te komen, het alleen maar erger lijken te maken kan mediation een oplossing bieden. 

  • Een mediator is een onafhankelijk tussenpersoon die er voor jullie beiden is.
  • Een mediator is iemand die een onpartijdige positie inneemt en jullie gesprek met elkaar begeleidt. 
  • Een mediator begeleidt de communicatie en jullie behoeftes hierbinnen.
  • Een mediator ondersteunt jullie, zodat jullie beiden gelijkwaardig aan bod komen in het gesprek. 
  • Een mediator heeft altijd oog voor jullie belangen, wensen en behoeften en zal zorgdragen dat deze aandacht krijgen in het gesprek. 
  • Een mediator helpt duidelijkheid te creëren.  
  • Een mediator kan jullie helpen weer naar elkaar te luisteren.
  • De mediator hoort geen positie in te nemen in het in gelijkstellen van een partij, noch  meningen of oplossingen aan te dragen. 
  • De kracht van mediation is dan ook dat jullie zelf de regie houden over de oplossing die voor jullie passend is. Een goede mediator zorgt voor meer onderling begrip en werkt de-escalerend. 

Het belang van begrip: waarom beide partijen moeten worden gehoord voor een oplossing

In de praktijk is het geregeld zo dat beide partijen een onvolledig beeld hebben van de situatie en beleving van de ander. Om tot een oplossing te komen zal de mediator eerst samen met jullie onderzoeken wat er allemaal speelt. Doordat er informatie mist kunnen de mogelijkheden tot een oplossing ook niet volledig worden benut. Hierbij een voorbeeld ter illustratie:

Bedrijf A en bedrijf B hebben hun zinnen gezet op een grote boomgaard in Zuid-Amerika. Beide partijen hebben een bod gedaan om de grond waar de bomen op staan te kopen. De bedrijven hebben mooie plannen met de bomen. Bedrijf A heeft de bomen nodig voor een ingrediënt voor een nieuw medicijn in de behandeling van kanker. Bedrijf B heeft een enorme ontdekking gedaan in het behandelen van dementie. Zij hebben ook de bomen nodig als ingrediënt voor nieuwe medicatie. Beide bedrijven hebben een maatschappelijk belang en sterke waarden en idealen die maken dat zij vinden dat zij recht hebben op de bomen. Het lukt hen niet langer om met elkaar in gesprek te gaan of tot een gezamenlijke oplossing te komen. De eigenaar van de grond wil niet tot verkoop overgaan als de bedrijven er niet samen uitkomen. 

Ontdek de onverwachte oplossingen die mediation kan bieden

Tijdens de mediation helpt de mediator onderzoeken wat allemaal meespeelt in de situatie. Hierin kwam plots naar voren dat het ene bedrijf de bladeren nodig had en het andere bedrijf de stam! Soms ligt er een oplossing die nog niet is ontdekt omdat het niet meer lukt samen te onderzoeken.  Een mediator helpt jullie dit te doen, zodat jullie samen kunnen bepalen hoe jullie tot een fijne overeenstemming kunnen komen. Een overeenstemming waar alle partijen zich goed bij voelen. Een oplossing op maat die duurzaam is voor nu en in de toekomst.

Voor familiaire relaties en conflicten die er kunnen optreden is mediation uitermate geschikt. Een ruzie of zelfs een breuk met een geliefde kan uiterst pijnlijk zijn. 
Mogelijk is er iets voorgevallen waar je nog heel boos of verdrietig om bent. 
Mogelijk speelt er een zakelijk aspect dat de persoonlijke relatie doet wankelen. 
Mogelijk vervallen jullie steeds in slecht werkende communicatiepatronen. 
Mogelijk zijn er veel veranderingen geweest in de samenstellingen en verhoudingen van relaties. 
Mogelijk lukt het niet goed om hier met elkaar de juiste modus in te vinden. 

Mediation kan in al deze situaties voor een werkelijke positieve verandering zorgen. 

De mediator heeft als doel het creëren van een win-win situatie. Waarbij een ieder is gehoord en waarbij gezamenlijk tot een oplossing wordt gekomen die passend is.

Twijfelt u of mediation iets voor u kan betekenen? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.