Kinderopvang

In de kinderopvang bieden pedagogisch medewerkers de dagelijkse zorg over andermans kinderen. Zij voeren deze taak met liefde uit. Voor ouders zijn hun kinderen het meest kostbare in hun leven. Zij geven de zorg van hun kinderen uit handen. Dit kan voor zowel de ouders als de pedagogisch medewerker kwetsbaar aanvoelen. De uiting van zorgen over het kind is escalatiegevoelig doordat emotie hier vaak de drijvende kracht is.

H&H biedt trainingen om de pedagogisch medewerker handvatten te geven in het bespreken van lastige onderwerpen met ouders en collega’s. Binnen een veilige setting wordt er geoefend met situaties uit de praktijk en gewerkt met een trainingsacteur. Hierdoor gaat de theorie leven en is deze beter toe te passen in het werk. Essentieel hierbij is dat H&H uitgaat van de eigen kracht van de pedagogisch medewerkers. Trainingen dragen bij aan:

 

  • Inzicht in communicatie op verschillende niveaus;
  • Het versterken van een veilige sfeer;
  • Het verkleinen op de kans van miscommunicatie;
  • Het voeren van slechtnieuwsgesprekken;
  • Kennis over de Meldcode.

Kosten

Voor offertes van trainingen kunt u contact met ons opnemen.